L00143, izsniegta 18.08.2023.

Darba dienās no 9:00-17:00

Atbildīgā amatpersona Linda Meška, tel. 67257577, e-pasts: infolv@novonordisk.com