Lai izpildītu šo apņemšanos, mēs pastāvīgi uzraugām mūsu zāļu ieguvumus un riskus, sniedzot par tiem atjauninātu informāciju veselības aprūpes speciālistiem.

Jebkuru Novo Nordisk A/S Latvijā piegādāto zāļu iegādei ir nepieciešama atbilstoša veselības aprūpes speciālista izrakstīta recepte. Vēlamies atgādināt, ka veselības aprūpes speciālisti ir vienīgās personas, kurām ir likumīgas tiesības izrakstīt recepšu zāles, un recepšu zāles var iegādāties tikai aptiekās. Turklāt saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, zāles, kurām nepieciešamā ārsta recepte, nedrīkst reklamēt plašākai sabiedrībai, kā arī tās nedrīkst pārdot vai izplatīt, izmantojot sociālo mediju vai slēgtās platformas, kā arī citus neatļautus izplatīšanas kanālus.

Sakarā ar iepriekš minēto Novo Nordisk A/S Latvijā nereklamē recepšu zāles plašākai sabiedrībai un neizvieto šādu reklāmu sociālajos tīklos. Lai nodrošinātu atbilstošu zāļu lietošanu un lietošanas drošumu, mēs atgādinām par nepieciešamību ievērot veselības aprūpes speciālistu sniegtos norādījumus un ieteikumus, kā arī aicinām iegādāties zāles tikai aptiekās un neuzticēties jebkādai informācijai, kas tiek publicēta sociālajos tīklos vai citos avotos. Jebkuru recepšu zāļu lietošanas nepieciešamību var izlemt tikai attiecīgās kvalifikācijas veselības aprūpes speciālists.