Uzņēmumā Novo Nordisk mēs esam apņēmušies ievērot sabiedrības tiesības uz informāciju, sniedzot šo informāciju caurspīdīguma ietvaros, skaidrā, saprotamā un cieņpilnā veidā.

Novo Nordisk mērķis ir virzīt pārmaiņas, lai sadzīvotu ar diabētu un citām nopietnām hroniskām slimībām, piemēram, aptaukošanos, hemofiliju un augšanas traucējumiem. Mēs to darām, attīstot zinātnes sasniegumus, paplašinot piekļuvi mūsu zālēm un strādājot, lai novērstu un veicinātu izārstēšanos no šīs slimības.

Novo Nordisk galvenais mērķis ir nepārtraukti uzlabot zināšanas par šīm slimībām un to ārstēšanas iespējām, kā arī izplatīt un nodot sabiedrībai vispārīgu informāciju par uzņēmuma virzību veselības aprūpes un sociālajā jomā. Šajā saziņā sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem ir būtiska loma, taču tai ir jānotiek saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un regulējošajiem noteikumiem.

Mēs vēlamies atgādināt plašsaziņas līdzekļiem, ka Novo Nordisk A/S kā farmācijas uzņēmums, kas ražo un piegādā recepšu zāles, ir pakļauts stingrai normatīvo aktu ievērošanai. Normatīvie akti nosaka, ka nevienas no mūsu uzņēmuma ražotajām zālēm nedrīkst tikt reklamētas plašākai sabiedrībai. Šāds recepšu zāļu reklamēšanas ierobežojums ir saistošs un to nevar vērtēt kā preses brīvības pārkāpumu.