Atbilstības tālrunis pieder un to uzrauga Revīzijas komiteja,  kas ir daļa no Novo Nordisk direktoru padomes.

Ja esat Novo Nordisk darbinieks, Jūs tiekat aicināts nodot ziņojumu vietējai vadībai ar juridiskās vai personāla nodaļas starpniecību. Ja šī opcija Jums nav piemērota, varat izmantot tālāk minētās opcijas.

Jautājumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības ētiku, grāmatvedības jautājumiem un krāpšanu, potenciāliem personas datu apstrādes pārkāpumiem, kvalitāti vai ar citiem jautājumiem, kas saistīti ar juridiskajiem riskiem un/vai citiem nopietniem riskiem Novo Nordisk, ir jāziņo uz atbilstības uzticības tālruni. Zemāk ir atrodami piemēri, kādos gadījumos ziņot.

Lūdzam ņemt vērā, ka atbilstības uzticības tālruni nevajadzētu izmantot, lai nodotu klientu sūdzības, informāciju par blakusparādībām vai medikamentu viltojumiem. Šādu jautājumu ziņošanai lūdzu izmantojiet izvēlnē esošās saites.

  • Uzņēmējdarbības ētikas procedūru un noteikumu neievērošana vai pārkāpumi Novo Nordisk vai trešo pušu, kas pārstāv Novo Nordisk, darbībā.

Piemēram, nepiemērotas pārdošanas un mārketinga aktivitātes, sniedzot vai saņemot neatbilstošus labumus, neatbilstoša produktu paraugu izplatīšana, neatbilstošas attiecības ar klientiem vai trešajām pusēm un nepiemērotu mijiedarbību ar pacientiem.

  • Nopietns Novo Nordisk vadlīniju pārkāpums, kas saistīts ar vadības darbību, uzņēmējdarbības praksi vai rīcību.

Kā piemērus var minēt netaisnīgu attieksmi pret darbinieku, plašāku vadības nepareizu rīcību vai bažas par represijām.

  • Bažas par apšaubāmu grāmatvedību, iekšējo kontroli, revīziju un finanšu pārskatu sniegšanu vai par apzinātām darbībām ar mērķi iegūt neatļautus labumus, piemēram, naudu, īpašumu vai pakalpojumus.

Kā piemērus var minēt krāpnieciskus finanšu pārskatus, nepilnīgu iekšējo kontroli, dokumentu falsifikāciju un Novo Nordisk aktīvu neatbilstošu izmantošanu vai zādzību.

  • Kvalitātes sūdzības saistībā ar produktiem vai ar labas prakses procesiem, kas netiek ziņoti standarta kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmā.
  • Potenciāls personas datu apstrādes pārkāpums. Jebkura tīša vai netīša piekļuve personas datiem, to izpaušana, iznīcināšana vai mainīšana bez atļaujas.
  • Bažas saistībā ar Novo Nordisk iesaisti cilvēktiesību neievērošanā vai pārkāpumos, kā arī uzņēmuma darbībā vai rīcībā, pārkāpjot cilvēktiesību normas.
  • Būtiski pārkāpumi, kas saistīti ar pretmonopolu vai godīgu tirdzniecību, spiegošanu vai sabotāžu un informācijas drošības pārkāpumiem.

Par pārkāpumu ir iespējams ziņot pa atbilstības uzticības tālruni vai tiešsaistē.

Atbilstības tālruni pārvalda trešā persona, un tā puse, kas ziņo, var izvēlēties būt anonīma. Tomēr mēs arī mudinām visus ziņojošos identificēt sevi, lai mēs varētu labāk izmeklēt ziņojumu un uzturēt kontaktu ar ziņotāju, kamēr norit izmeklēšana.

Lai saņemtu turpmākas norādes un attiecīgos tālruņa numurus, lūdzu, dodieties uz Atbilstības informācijas ziņošanas portālu.

Jums ir iespējas izvēlēties starp vairākām valodām augšējā labajā stūrī, atverot saiti. Ziņojot par gadījumu pa tālruni, lūdzam rēķināties ar mērenu gaidīšanas laiku, līdz aģents ir pieejams atbildēšanai uz zvanu.

Atbilstības tālrunis ziņošanas portāls

 

Ziņojot lietu pa tālruni vai tiešsaistē, jūs saņemsiet unikālu lietas numuru, kā arī jums tiks lūgts izveidot saistītu paroli.

Izmantojot šo informāciju, jums būs iespēja pārbaudīt savas lietas statusu, redzēt, vai ir kādi jautājumi par jūsu ziņojumu un sniegt papildu informāciju.

Mēs nepieļaujam diskrimināciju vai atriebību pret personām, kas labticīgi iesniedz ziņojumu vai piedalās izmeklēšanā. Ja uzskatāt, ka esat saņēmis pret-reakciju par ziņošanu vai piedalīšanos izmeklēšanā, jums nekavējoties jāsazinās ar atbilstības uzticības tālruni. Visi šādi ziņojumi tiks izmeklēti konfidenciāli.

Atbilstības uzticības tālrunis atrodas Kopenhāgenā, Dānijā. Tāpēc uz šādu ziņojumu sagatavošanu attiecas Dānijas un Eiropas Savienības ierobežojumi.