ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA

Nulles ietekme uz vidi

Mēs pieņemam apļveida domāšanas veidu, lai panāktu nulles ietekmi uz vidi

Nulles ietekme uz vidi

Vides problēmas nekad nav bijušas kritiskākas vai steidzamākas kā šobrīd.

Pieaugošais patēriņš, industrializācija un urbanizācija apdraud ne tikai mūsu apdzīvotās vides ilgtspējību, bet arī cilvēku veselību visā pasaulē.

Katru gadu mēs izmantojam miljardiem litru ūdens un lielu enerģijas un resursu daudzumu zāļu ražošanai. Mūsu CO2 emisijas turpina pieaugt, jo īpaši transportēšanas jomā.

Mēs izplatām simtiem miljonu flakonu un pildspalvveida pilnšļirču cilvēkiem, kuriem tās nepieciešamas, un pieprasījums pēc mūsu dzīvību glābjošajiem medikamentiem turpina pieaugt. Mūsu produkti ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem, bet pēc lietošanas lielākā daļa no tiem nonāk atkritumu poligonā.

Tas mūs nostāda lielu vides problēmu priekšā: klimata pārmaiņas, ūdens un resursu nepietiekamība, piesārņojums un plastmasas atkritumi.

Lai uzņemtos vadību un būtu pārmaiņu priekšgalā, mēs esam izveidojuši drosmīgu un plašu pieeju vides jautājumu risināšanā, aptverot visu uzņēmumu.

Mēs esam pieņēmuši jaunu vides stratēģiju ar nolūku panākt nulles ietekmi uz vidi.

Kā mēs nokļūsim līdz nullei?

Mūsu nulles ietekmes uz vidi stratēģija saucas “Circular for Zero”. Mēs zinām, ka daudzi cilvēki un organizācijas strādā, lai aprites ekonomiku padarītu par realitāti. Mēs vēlamies iesaistīties šajās izmaiņās.

Nulles ietekme uz vidi

Mūsu stratēģija liek mums atrast jaunus veidus, kā izstrādāt produktus, kurus var pārstrādāt vai atkārtoti izmantot, kā arī pārveidot mūsu darbības veidu, lai samazinātu patēriņu un atkritumus, un strādāt ar piegādātājiem, kuriem ir līdzīgi mērķi.

Mēs jau speram pirmos soļus ceļā uz nulles ietekmi uz vidi. Tomēr mēs vienmēr meklējam jaunus veidus, kā izdarīt vēl vairāk. Mēs ticam, ka atbildes radīsim, kad pielāgosim mūsu uzņēmējdarbību aprites domāšanas veidam.

Trīs veidi, kā nokļūt līdz nullei

Mēs koncentrējamies uz elektroenerģijas izmantošanu, to, kā izstrādājam produktus un kā sadarbojamies ar piegādātājiem.
Pamatlīdzekļi ievietoti.
Programma “Cities Changing Diabetes”

Kopenhāgena

Klimata pārmaiņas un 2. tipa cukura diabēts

Pilsētās ir iespēja uzvarēt cīņā pret klimata pārmaiņām un 2. tipa cukura diabētu.

Šobrīd mēs sadarbojamies ar partneriem 25 lielās pilsētās visā pasaulē, lai veicinātu slimību profilaksi ar izglītību un konkrētiem pasākumiem.

Šīs partnerattiecības ir daļa no mūsu programmas “Cities Changing Diabetes”. Kopš 2015. gada programma “Cities Changing Diabetes”  ir kļuvusi par sociālu kustību, mobilizējot vairākas ieinteresētās puses risināt arvien pieaugošās problēmas saistībā ar 2. tipa cukura diabētu un veselīgākas vides izveidi.

Uzziniet vairāk par to, kā mēs uzlabojam veselību un labklājību pilsētās.

 

Mēs esam apņēmušies

Vienīgais veids, kā sasniegt mūsu mērķi panākt nulles ietekmi uz vidi, ir iesaistīšanās lielākā kustībā.